APPARTEMENT MV - GENT - ISATI.ARCHITECTUUR

Warme sfeer brengen in een 70's appartement

Het doel was om dit 70’s appartement in Gent te bevrijden uit zijn huidig grondplan van smalle kamers. Hiervoor vatten we het appartement op als een loft met één organisch geïntegreerd element midden het appartement dat de ruimte rondom verdeelt.
Door alle tussenverdelingen weg te breken, bekwamen we een doorzon-appartement, waarbij gedurende de dag continu licht binnenvalt rondom rond, wat het appartement veel ruimtelijker en aangenamer maakt.
Een onderscheid tussen dag- en nachtgedeelte wordt gemaakt door een binnen-raamgeheel met 2 pivoterende deuren die nieuwe ruimtes creëren naargelang ze open of dicht staan.


Een warme wand en een witte wand

Doorheen heel het appartement worden niet alleen lijnen doorgetrokken, maar wordt om evenwicht te creëren ook een opsplitsing gemaakt tussen een licht gedeelte/ een witte wand en een warm gedeelte/ een gefineerde wand met notelaar fineer. Accenten worden gelegd met messing elementen.


.projectfiche.

TYPE
privé

BUDGET
€300 000

FOTOGRAFIE
/


SCHOOL -DENDERWINDEKE - ISATI.ARCHITECTUUR

Kleuterschool met oog voor detail.

Overlast voor de buurt vermijden, was een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van deze school. Vandaar dat werd gekozen voor een L-vormig gebouw dat op het bestaande volume aansluit. Op die manier ontstaat een maximale afbakening van het terrein, waardoor het gebouw de rol van geluidsbuffer speelt. Een bijkomend voordeel is dat extra omheining overbodig is, wat de kosten drukt. De vorm liet ook toe om ook andere functies te voorzien, zoals een polyvalent opdeelbare zaal die als refter en turnzaal dienst doet. Deze hebben we op zo’n manier gelokaliseerd en ingericht dat ze door derden kan worden afgehuurd. Op die manier kan de school een meerwaarde voor de buurt betekenen én ontstaat voor de bouwheer potentieel om extra inkomsten te genereren.

Duurzame bouwmaterialen

Boven de polyvalente zaal werden vier klassen ondergebracht. Daarnaast voorziet het gebouw, een lerarenkamer, keuken, EHBO-ruimte, doucheruimte, sanitaire voorzieningen en berging voor speeltuigen. Om het gebouw niet te volumineus te laten overkopen ten opzichte van de overige bebouwing in de buurt, werd de eerste verdieping ter hoogte van de kleuterklassen naar binnen geschoven. Dit deel werd in houtskelet uitgevoerd om het gewicht zoveel mogelijk te beperken en de hoogte van de liggers oven de turnzaal niet exuberant groot te laten worden. Bovendien draagt dit bij tot de duurzaamheid van deze school, wat toch wel een uitdrukkelijke vraag van de bouwheer was. Vandaar ook dat we voor zowel dit niveau als de gelijkvloers in betonstructuur een afwerking met houten belatting van thermowood voorzagen.

Verdiepingshoge glaspartijen zorgen voor een optimale natuurlijke lichtinval en contact met de buitenwereld. In combinatie met het zwart aluminium schrijnwerk en de lijnvormige elementen van Eternit beplating met betoonlook, die een constante vormen over alle gevels van het gebouw, resulteert dit in een toekomstgericht complex dat veel warmte en gezelligheid uitstraalt. Voor het interieur werden de gebruikte elementen en materialen van het exterieur bewust doorgetrokken om een tijdloos karakter te genereren, een aspect dat voor ons heel belangrijk is.


Een gebouw is een investering voor de komende vijftig jaar. Voor ons is het uitermate belangrijk dat een gebouw zijn klasse en waardigheid doorheen de jaren bewaart. Zeker voor schoolgebouwen kan de drang groot zijn om tijdelijke hypes qua vorm en kleuren-/materialenpakket te integreren in het ontwerp. Dit willen we absoluut vermijden, in om het even welk ontwerp. Het feit dat enkele collega’s ons na het zien van enkele foto’s zeiden dat het gebouw er uitziet als een villa, nemen we als een compliment. Het toont aan dat men waardige gebouwen kan realiseren als het ambitieniveau voldoende hoog is bij alle betrokken partijen; ook al zit men in een totaal ander financieel kader dan dat men vaak zit in de private woningbouw.

Het ambitiniveau weerspiegelt zich ook in het aantal duurzaamheidsmaatregelen die zijn getroffen voor het gebouw: zowel een extensief groendak (langs de klassen) als een intensief groendak langs de speelplaats, dat zorgt voor een extra natuurlijke uitstraling dat het plaatje afmaakt. Verder zorgt een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning en DDC sturing dat in alle lokalen altijd genoeg frisse lucht aanwezig is. Verwarming en koeling gebeuren met een warmtepomp en de volledige energievraag wordt ingevuld met PV-panelen.

 

Hoewel met deze uitbreiding van Windekind ontegensprekelijk een modern element aan de buurt wordt toegevoegd, past het gebouw zich door de schaal en vormgeving toch naadloos in de omgeving. De strakke betonlook van het gebouw wordt onder de vorm van polybeton verder getrokken in de speelplaats. Door het hoogteverschil op het terrein werd op de speelplaats bovendien een trappenpartij op maat van de kleuters aangelegd, met daarin een geïntegreerde helling voor mindervaliden. Doorheen het hele terrein wordt de polybeton doorkruist door groen, zowel langs de straatkant als op de speelplaats en zoals reeds vermeld werd dit groene element doorgetrokken tot op de daken.

Kortom kunnen we spreken van een gebouw dat de hedendaagse thema’s en problematieken als milieu omarmt en integreert maar eveneens als gebouw een tijdloos modernisme uitstraalt.

.projectfiche.

TYPE
school

BUDGET
€2 500 000

FOTOGRAFIE
Thibault Florin (ISATI.)


TUINPAVILJOEN - GENT - ISATI.ARCHITECTUUR

Orde in de chaos.

Het perceel waarop de uitbouw gepland werd, wordt gekenmerkt door zijn beperkte breedte maar zijn grote diepte. Doorheen de tuin komen de bewoners telkens in nieuwe zones terecht met een eigen karakter.
 
De grootste vraag van de bewoners was dan ook om via de uitbouw meer contact te krijgen met de speelse, wilde tuin.
 
De uitbouw werd door ons dan ook snel opgevat als een tuinpaviljoen: een heel lichte structuur die zich tussen het groen in nestelt en eigenlijk meer behoort bij de tuin dan bij het huis.
 
Naarmate men vanuit de tuin het tuinpaviljoen nadert, wordt de organische wanorde van de tuin steeds meer getemd door orde en ritmiek, ritmiek die bekomen wordt door het gebruik van betonstenen van 120 x 60 cm die dwars op de lengterichting geplaatst worden en die van buiten naar binnen doorgetrokken worden.
 

Luifel als verbindend element.

 
Via een open structuur, die fungeert als een soort welkomstpoort,  betreedt men via een eerste perk (= een eerste beheersing van het tot dan toe ongetemde groen) de verharde zone,waarbij men meteen botst op een lange maar smalle zwemvijver, die de vorm van de hele site kopieert en fungeert als verbindend element tussen de wilde en de beheerste tuinzone. Door het groen echter sporadisch te laten terugkomen in de verharde zone, ter vervanging van -een deel van- de betonsteen, is het ook in deze zone nooit helemaal afwezig. 
 
Het tweede gedeelte van de uitbouw wordt via een smalle luifel verbonden met de woonzone van het paviljoen  waardoor een geheel ontstaat van ingesloten en vrije ruimtes, open en geborgen gevoel.  Het regenwater valt – op Barragán’s wijze – in de zwemvijver. 


Schoonheid in de details.

De woonzone van het tuinpaviljoen wordt tevens omgeven door beheerst groen door de inplanting van perken die aanleunen tegen de beglaasde wanden van het paviljoen.
De glasgevels zijn bewust ontworpen met een patroon van smalle stalen tussenstijlen die niet enkel een knipoog vormen naar de opgedeelde raampartijen van het Bauhaus maar tevens de bewoner een zeker geborgen gevoel kan geven. 

Klassevolle en tijdloze materialen.

Warmte wordt binnen gecreëerd door een fineerwand  van notelaar, die doorgetrokken wordt van bij de aansluiting aan de bestaande woning tot het eind van het paviljoen.
Ook het kookeiland wordt in deze lijn meegenomen. Het is duidelijk dat er met dit tuinpaviljoen een tijdloos modernisme wordt beoogd door een beperkt arsenaal aan tijdloze en klassevolle materialen te gebruiken.


.projectfiche.

TYPE
privé

BUDGET
€250 000

FOTOGRAFIE
Thibault Florin (ISATI.)


T-Shirt Perline $129,95

Text