[vc_image_slider images="67728" speed="300" extra_class=""]

Kleuterschool met oog voor detail.

Overlast voor de buurt vermijden, was een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van deze school. Vandaar dat werd gekozen voor een L-vormig gebouw dat op het bestaande volume aansluit. Op die manier ontstaat een maximale afbakening van het terrein, waardoor het gebouw de rol van geluidsbuffer speelt. Een bijkomend voordeel is dat extra omheining overbodig is, wat de kosten drukt. De vorm liet ook toe om ook andere functies te voorzien, zoals een polyvalent opdeelbare zaal die als refter en turnzaal dienst doet. Deze hebben we op zo’n manier gelokaliseerd en ingericht dat ze door derden kan worden afgehuurd. Op die manier kan de school een meerwaarde voor de buurt betekenen én ontstaat voor de bouwheer potentieel om extra inkomsten te genereren.

Duurzame bouwmaterialen

Boven de polyvalente zaal werden vier klassen ondergebracht. Daarnaast voorziet het gebouw, een lerarenkamer, keuken, EHBO-ruimte, doucheruimte, sanitaire voorzieningen en berging voor speeltuigen. Om het gebouw niet te volumineus te laten overkopen ten opzichte van de overige bebouwing in de buurt, werd de eerste verdieping ter hoogte van de kleuterklassen naar binnen geschoven. Dit deel werd in houtskelet uitgevoerd om het gewicht zoveel mogelijk te beperken en de hoogte van de liggers oven de turnzaal niet exuberant groot te laten worden. Bovendien draagt dit bij tot de duurzaamheid van deze school, wat toch wel een uitdrukkelijke vraag van de bouwheer was. Vandaar ook dat we voor zowel dit niveau als de gelijkvloers in betonstructuur een afwerking met houten belatting van thermowood voorzagen.

Verdiepingshoge glaspartijen zorgen voor een optimale natuurlijke lichtinval en contact met de buitenwereld. In combinatie met het zwart aluminium schrijnwerk en de lijnvormige elementen van Eternit beplating met betoonlook, die een constante vormen over alle gevels van het gebouw, resulteert dit in een toekomstgericht complex dat veel warmte en gezelligheid uitstraalt. Voor het interieur werden de gebruikte elementen en materialen van het exterieur bewust doorgetrokken om een tijdloos karakter te genereren, een aspect dat voor ons heel belangrijk is.

[vc_image_slider images="67729" speed="300" extra_class=""]

Een gebouw is een investering voor de komende vijftig jaar. Voor ons is het uitermate belangrijk dat een gebouw zijn klasse en waardigheid doorheen de jaren bewaart. Zeker voor schoolgebouwen kan de drang groot zijn om tijdelijke hypes qua vorm en kleuren-/materialenpakket te integreren in het ontwerp. Dit willen we absoluut vermijden, in om het even welk ontwerp. Het feit dat enkele collega’s ons na het zien van enkele foto’s zeiden dat het gebouw er uitziet als een villa, nemen we als een compliment. Het toont aan dat men waardige gebouwen kan realiseren als het ambitieniveau voldoende hoog is bij alle betrokken partijen; ook al zit men in een totaal ander financieel kader dan dat men vaak zit in de private woningbouw.

Het ambitiniveau weerspiegelt zich ook in het aantal duurzaamheidsmaatregelen die zijn getroffen voor het gebouw: zowel een extensief groendak (langs de klassen) als een intensief groendak langs de speelplaats, dat zorgt voor een extra natuurlijke uitstraling dat het plaatje afmaakt. Verder zorgt een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning en DDC sturing dat in alle lokalen altijd genoeg frisse lucht aanwezig is. Verwarming en koeling gebeuren met een warmtepomp en de volledige energievraag wordt ingevuld met PV-panelen.

 

Hoewel met deze uitbreiding van Windekind ontegensprekelijk een modern element aan de buurt wordt toegevoegd, past het gebouw zich door de schaal en vormgeving toch naadloos in de omgeving. De strakke betonlook van het gebouw wordt onder de vorm van polybeton verder getrokken in de speelplaats. Door het hoogteverschil op het terrein werd op de speelplaats bovendien een trappenpartij op maat van de kleuters aangelegd, met daarin een geïntegreerde helling voor mindervaliden. Doorheen het hele terrein wordt de polybeton doorkruist door groen, zowel langs de straatkant als op de speelplaats en zoals reeds vermeld werd dit groene element doorgetrokken tot op de daken.

Kortom kunnen we spreken van een gebouw dat de hedendaagse thema’s en problematieken als milieu omarmt en integreert maar eveneens als gebouw een tijdloos modernisme uitstraalt.

.projectfiche.

TYPE
school

BUDGET
€2 500 000

FOTOGRAFIE
Thibault Florin (ISATI.)